táto stránka používa cookies zobraziť pravidlá cookies
dohoda o cookies

UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

V celosvetovom meradle až 91,5 % darovaných prostriedkov UNICEF využíva priamo na programy pomoci deťom, 2,8 % tvoria náklady na administratívu a manažment a 5,7 % nákladov putuje na programovú podporu.

Pri našej práci bojujeme o dobro detí na všetkých frontoch:

  • voda a sanitácia,
  • výživa a zdravie,
  • vzdelávanie a rovnosť príležitostí,
  • humanitárna pomoc a boj proti násiliu na deťoch.

Každý dar pre UNICEF znamená prežitie, ochranu a vzdelávanie pre najzraniteľnejšie deti na celom svete.

BELARTO

Spoločnosť BELARTO sa v roku 2015 stala licenčným partnerom Slovenského výboru pre UNICEF a ako taká pre UNICEF zabezpečuje všetky náležitosti spojené s výrobou, marketingom, predajom aj distribúciou blahoprianí a darčekového tovaru.

BELARTO túto činnosť pre UNICEF zabezpečuje vo všetkých európskych krajinách, v ktorých pôsobí.